Často kladené dotazy – letiště

Je možná exkurze na Vaší letecké základně?

Exkurze na naší letecké základně provádíme a jsou určeny zejména pro základní a střední školy a pro zařízení obdobného charakteru, v případě volných termínů je možné exkurze realizovat i pro mateřské školy. Exkurze soukromých osob neprovádíme. Doporučujeme, aby se exkurzí účastnili zejména žáci vyšších ročníků, pro které bude problematika zajímavější a exkurze jim může napomoci při volbě jejich dalšího povolání.

V každém měsíci je vyčleněn jeden den, obvykle úterý nebo čtvrtek, kdy může proběhnout exkurze až čtyř různých skupin. Z důvodů kapacitních i bezpečnostních je velikost jedné skupiny omezena na 30 osob. Zajištění odpovídajícího počtu dospělých osob jako doprovodu je odpovědností školy.
Obvyklý program exkurze zahrnuje:

  • návštěvu hangáru oprav letecké techniky s prohlídkou letounů JAS-39 Gripen a L-159 ALCA;
  • návštěvu stanice biologické ochrany letiště;
  • návštěvu trenažéru L-159;
  • návštěvu vnitřního a venkovního muzea základny.

Program není možno dopředu garantovat a je podřízen provozním podmínkám základny. Z provozních důvodů si vyhrazujeme právo celou exkurzi zrušit kdykoliv před jejím uskutečněním. Program pro mateřské školy je uzpůsoben věku dětí.

Žádost o umožnění exkurze je třeba poslat na kontaktní email info@afbcaslav.cz. Požadované údaje jsou: název školy, požadovaný termín, předběžný počet osob a kontaktní údaje na pověřenou osobu. Nejpozději týden před zahájením exkurze je třeba zaslat vyplněnou tabulku s osobními údaji na kontaktní adresu. Nenahlášené osoby nemohou být vpuštěny do prostor základny.

 

Musíte provádět letecký výcvik v nízkých letových hladinách?

Základna taktického letectva Čáslav využívá k tomuto výcviku jednotlivé letové zóny, které jsou přesně definované a schválené příslušnými orgány. Letecká základna se snaží rovnoměrně rozkládat úsilí a provádět svůj letecký výcvik tak, aby občané České republiky nebyli příliš zatěžováni nadměrným hlukem. Vždy se snažíme o takový výběr lokality, aby nedocházelo k nadměrné hlukové zátěži obyvatelstva. Vzhledem k hustotě osídlení České republiky je to však velmi obtížné. K předcházení podobným negativním dopadům na civilní veřejnost byla přijata již celá řada konkrétních opatření směřujících k přehodnocení výběru prostorů pro nácviky vyšší techniky pilotáže v malé a přízemní výšce a směřování tohoto typu leteckého výcviku do méně obydlených lokalit.

Jsou u vaší základny volná místa pro vojáky z povolání?

Momentálně hledáme vojáky na pozice pozemního technického personálu s elektro vzděláním. V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese: info@afbcaslav.cz.