Prob. Med. Služba

Probační a mediační služba / dále jen PMS/ vznikla na základě zákona č. 257/2000 Sb., a zaměřuje se na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti, usiluje o nápravu pachatelů a snaž se je motivovat k zodpovědnosti za jejich jednání a řešení způsobených škod. Střediska jsou dislokována ve městech, kde sílí okresní soudy.

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.

 


ODBORNÉ ČINNOSTI

  • MEDIACE  – alternativní metoda řešení konfliktů za účasti mediátora
  • TRESTNÍ ČINNOST MLÁDEŽE A NEZLETILÝCH
  • PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÉ ČINNOSTI – jsme subjektem dle zákona o obětech trestné činnosti z. č. 45/2013 Sb.,
  • PROBACE  – výkony dohledů, náhrady vazby dohledem
  • OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE  – kontrola, komunikace s poskytovateli, předjednání trestu
  • PAROLE  – podklady pro podmíněné propuštění
  • TREST DOMÁCÍHO VĚZENÍ  –  alternativní trest, kdy se pachatel v daném časovém rozmezí musí zdržovat ve svém obydlí
  • TREST ZÁKAZU VSTUPU NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ AJINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE – jedná se o trest, který je určen problémovým návštěvníkům nebo pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestního činu v souvislosti s návštěvou určité akce

 


NABÍZÍME

  • BESEDY PRO ZŠ, SOU, SŠ v rámci prevence

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Múdra Jana, vedoucí střediska PMS Kutná Hora, 734 362 959

Mgr. Eva Kočárníková, probační úředník, 734 353 615

Růžena Bohdanová, probační asistent, 778 712 080