Nahlášení pálení

Pro nahlášení pálení můžete využít následující odkaz, kde vyplníte jednoduchý formulář a na mapě označíte místo, kde bude pálení probíhat.


Nahlásit


Poznámka: Při zadávání času je vhodné si vytvořit časovou rezervu (např. hodinu i více) před vlastním započetím pálení a po jeho ukončení.

Upozornění: Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.