Mikroregion

Vážení,
dovolte mi, abych Vás úvodem krátce informoval o svazku obcí, které patří do našeho regionu Čáslavska. V roce 2015 obnovil činnost dobrovolný svazek obcí MIKROREGION ČÁSLAVSKO, který by se měl v následujícím období stát jednou z hlavních sil našeho regionu a to hlavně v oblastech regionálního rozvoje, rozvoje sociálních služeb, zaměstnanosti a hlavně zkvalitnění veřejné správy. Kvalitní veřejná správa je základem dobře fungujícího a prosperujícího regionu, kterému záleží na svých občanech, firmách a živnostnících v zájmu jeho celkového rozvoje. Tento dobrovolný svazek k dnešnímu dni sdružuje 22 obcí, což je 82% celkového počtu obyvatel v regionu. Centrem regionu Čáslavsko je samozřejmě město Čáslav, ale jsou to i ostatní obce, které musí být nedílnou a potřebnou součástí regionu. Regionu, který chce být slyšet a vidět.


Sídlo organizace: